Telecomplect

високотехнологични сгради, строителство клас А

За нас

 

“Телекомплект” АД е българско дружество, основано през 1972 г. и е с предмет на дейност проектиране и изграждане на обществени, промишлени и жилищни сгради и прилежащата им инфраструктура, както и реконструкция, основни и текущи ремонти на сгради. Дружеството също така има изградена складова база в промишлената зона на кв. Илиянци и предоставя широка гама от логистични услуги, включващи: доставка, транспорт, съхранение, експедиция, 3PL и др.

 

Награди

През годините успешно завършихме редица обекти в областта на високото строителство, в т.ч. административни и производствени сгради, за които спечелихме следните награди от конкурси:

Национален конкурс "Сграда на годината" 2013 г.

Категория:
Производствени и логистични сгради
Проект:
Завод за твърди лекарствени форми, София
Инвеститор:
“Софарма” АД

Национален конкурс "Сграда на годината" 2011 г.

Категория:
Офис сгради
Проект:
Софарма Бизнес Тауърс, София
Инвеститор:
“Софарма имоти” АДСИЦ

Национален конкурс "Сграда на годината" 2011 г.

Категория:
Зелени сгради
Проект:
Софарма Бизнес Тауърс, София
Инвеститор:
“Софарма имоти” АДСИЦ

Обекти

Централен Офис

1756 София, ул. “Лъчезар Станчев” 5, Софарма Бизнес Тауърс, ет.2,  офис 116

Правен отдел –  +359 2 4250 158

Отдел Човешки ресурси –  +359 2 4250 152

Финансово-счетоводен отдел – +359 2 9515 452

 Факс –  +359 2 4250 161

E-mail: office@telecomplect.com

База Илиянци

1231 София, ул. „Петър Панайотов” 14

Автотранспорт и механизация – +359 2 9360 458

Логистика – +359 2 4275326

Факс – +359 2 4275419

 

 

SBT

1231 София, ул. „Петър Панайотов” 14