За нас

“Телекомплект” АД е българско дружество, основано през 1972 г. и е с предмет на дейност проектиране и изграждане на обществени, промишлени и жилищни сгради и прилежащата им инфраструктура, както и реконструкция, основни и текущи ремонти на сгради.

Нашата мисия е да осигурим най-високо качество на предлаганите услуги и стремеж да надхвърлим и посрещнем специфичните изисквания на нашите клиенти.

Притежаваме висококвалифицирани инженерно-технически кадри, с много опит, придобит при строителството на обекти в страната и в държави като Кувейт, Германия, Зимбабве, Ботсвана, Алжир, Ливан, Русия. Наши специалисти са работили обекти “под ключ” и като подизпълнители на такива известни водещи фирми в света като Siemens, Pirelli, Italtel и др.

Стремежът за постигане на високо качество на предлагания от Дружеството продукт обхваща и дейностите по квалификация и преквалификация на личния състав, създаване на подходяща социална атмосфера и стриктно прилагане изискванията за осигуряване на безопасни и хигиенни условия на труд.

Интегрираните през годините системи за управление в Дружеството ни позволяват да осигурим на нашите клиенти:

  • висока ефективност на строителството;
  • комплексни решения за функционалност на изгражданите сгради;
  • дълготрайност и качество на изпълнението;
  • достигане до реални параметри на енергийна ефективност;
  • естетичност;
  • запазване на инвестиционната стойност;

Награди

През годините успешно завършихме редица обекти в областта на високото строителство, в т.ч. административни и производствени сгради, за които спечелихме следните награди от конкурси:

Национален конкурс "Сграда на годината" 2013 г.

Категория:
Производствени и логистични сгради
Проект:
Завод за твърди лекарствени форми, София
Инвеститор:
"Софарма" АД

Национален конкурс "Сграда на годината" 2011 г.

Категория:
Специална награда за прилагане на енергоефективни решения
Проект:
Софарма Бизнес Тауърс, София
Инвеститор:
"Софарма имоти" АДСИЦ

Национален конкурс "Сграда на годината" 2011 г.

Категория:
Офис сгради
Проект:
Софарма Бизнес Тауърс, София
Инвеститор:
"Софарма имоти" АДСИЦ

Национален конкурс "Сграда на годината" 2008 г.

Категория:
Производствени сгради
Проект:
Склад за готови лекарствени средства
Инвеститор:
"Софарма" АД

Национален конкурс "Сграда на годината" 2011 г.

Категория:
Зелени сгради
Проект:
Софарма Бизнес Тауърс, София
Инвеститор:
"Софарма имоти" АДСИЦ

Национален конкурс "Сграда на годината" 2005 г.

Категория:
Производствени сгради
Проект:
Склад за готови лекарствени средства
Инвеститор:
"Софарма" АД

Референции

h

"Софарма" АД

Преустройство на Ампулен цех, Ремонт на почивна база, Изграждане на склад за готови лекарствени средства
Изтегли
Изграждане на цех за твърди лекарствени форми
Изтегли

h

"СОФАРМА ИМОТИ" АДСИЦ

Административно-търговски комплекс – Софарма Бизнес Тауърс
Изтегли

h

"ОВЕРГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ" АД

Оптична кабелна магистрала София – Кулата
Изтегли

h

"ВЕТА ФАРМА" АД

Преустройство на столова и складови помещения в качествен контрол- Химична и микробиологична лаборатории, склад към съществуваща производствена сграда
Изтегли

h

"БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС" АД

Изграждане на фирмен склад, изграждане на “Цех за фитохимично производство”
Изтегли

h

"СРЕДЕЦ" АД

Изграждане на “КАФЕ-БАР”
Изтегли

h

"БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" АД

“Реконфигурация на софийска телефонна мрежа”, “Проектиране и изпълнение на СТМ-Банишора и СТМ-Надежда”
Изтегли