Кариери

Ние сме динамично развиваща се компания, която се стреми да предлага и осигурява отлични условия за работа на всеки един от настоящите си и бъдещи служители.

 

Свободни позиции

Водач електрокар
 1. Изисквания:
  – документ за правоспособност;
  – средно образование или завършен Х кл.
 2. Основни функции и отговорности:
  – извършва товаро- разтоварни работи;
  – транспортира голямо-габаритни товари;
  – подреждане на материалите и в участъка по групи и зони.
Специалисти ОВиК - техническа поддръжка

Изисквания към кандидатите:

 • Средно или висше образование – специалности: автоматика, автоматизация, електро, климатизация и вентилация
 • Да имат минимум 3 години опит на сходна или същата позиция
 • Да притежават компютърни знания и умения
 • Да са екипно ориентирани
 • Да умеят да взимат самостоятелни решения

Основните задължения са свързани с поддръжката на сградите на Софарма Бизнес Тауърс.

Технически ръководител строителство

Изисквания към кандидатите:
Висше образование магистър в областта на строителството
Ръководен опит на сходна позиция – мин. 3 години
Компютърна грамотност на работно ниво
Да познава технологиите на строителната дейност и оборудване, всички нормативни актове, регламентиращи строителната дейност на обектите, отчетната документация, свързана с изпълняваната дейност
Способност да взема решения, да проявява съобразителност, инициативност, емоционално стабилен
Шофьорска книжка – препоръчително

Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителят на длъжността: Организиране, координиране и контролиране на строителната дейност на обектите

Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността:
Проучва подробно документацията за обекта
Организира подготовката за започване на строителните работи
Непосредствено ръководи изпълнението на ежедневните строителни работи на обекта и контролира спазването на технологичната последователност на процесите
Заявява своевременно необходимите материали, оборудване, механизация и работна сила съобразно мрежовите и пусковите графици
Осигурява качествено изпълнение на строителните работи, срочното завършване и предаване на обекта
Изготвя всички прилежащи документи
Изпълнява и други задача, свързани с дейността

Какво предлагаме ние:
5-дневна работна седмица от 8.30 до 17.00 с 30 мин. обедна почивка
Много добро възнаграждение с пълни осигуровки и 6-месечен изпитателен срок
60 лв. ваучери за храна
Допълнително здравно осигуряване
Навременно и редовно изплащане на възнаграждението

Ако в нашето предложението сте намерили своето работно място, изпратете ни актуална автобиография.

Гарантирана е конфиденциалност на работещите.

На интервю ще бъдат поканени само кандидати, които отговарят на посочените изисквания

Мотивираща работна среда, изградена на основата на взаимно уважение, доверие и признание.

Възможности за професионално развитие

Атрактивно възнаграждение

Социален пакет и дефинирана социална политика към служителите

Кандидатстване

Ако желаете да станете част от екипa ни, изпратете Вашата автобиография и мотивационно писмо, чрез формата за обратна връзка или на e-mail: office@telecomplect.com