Контакти

Централен офис

1756 София, ул. “Лъчезар Станчев” 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда А, ет. 3, офис 1-А3

Правен отдел: +359 2 4250 158

Отдел Човешки ресурси: +359 2 4250 164

Финансово-счетоводен отдел: +359 2 9515 452

База Илиянци

1231 София, ул. „Петър Панайотов” 14

Автотранспорт и механизация: +359 2 9360 458

Логистика: +359 2 4275326 ; +359 884 362 928

 

Централен офис

SBT

База Илиянци

1231 София, ул. „Петър Панайотов” 14