Логистика

Притежаваме високостелажна складова база, разположена в промишлената зона на кв. Илиянци, на 2100 кв.м. складова площ и осигуряваме възможност за складиране на 2700 палетоместа.

Осигурени са:

WMS система;
Функционални рампи;
Контрол на температурата 0/ 30° С;
Пожароизвестителна система;
Видеонаблюдение;
Денонощна охрана.

 

Логистични услуги

Предоставяме  на своите клиенти широка гама от логистични услуги, включващи: услуги с добавена стойност, кросдокинг, складиране, стоков контрол, индивидуални IT решения, качествен контрол, и дистрибуция

 

Доставка

 • Приемна стоки за складиране
 • Приемане на заявки за доставка
 • Физическа проверка
 • Документална проверка
 • Разопаковане
 • Етикетиране.

Съхранение

 • Подреждане на продукти
 • Поддържане на стокови наличности
 • Спазване на принципите FIFO (First in, First out)/ FEFO (First expired, First out)
 • Управление на складово стопанство чрез WMS
 • Управление на наличности
 • Управление на несъответстващ продукт, блокирана и бракувана стока.

Транспорт

 • Подготовка на стоките за експедиране
 • Снабдяване
 • Дистрибуция

Допълнителни услуги

 • 3PL
 • Cross-docking
 • Управление на риска
 • Опаковане и разопаковане
 • Етикетиране
 • Образуване на комплекти (вкл. разпадане и проследяване)
 • Инвентаризация
 • Палетмениджмънт
 • Управление на документооборота
 • Справки

Защо да изберете нас

Наличие на валидирана складова и счетоводна програма.

Интеграция на нашата система със системата на клиента.

Ефективно функциониращ Back office в подкрепа на нашите клиенти.

Ориентираност към клиента и резултатите.

Гъвкавост към променящите се изисквания и приоритети.

Конкурентни цени.

Сертифицирана Система за управление на качеството, околната среда, здраве и безопасност при работа.

Богат опит и познания по различни проекти в сферата на съхранението и дистрибуцията на продукти.

 

Повече информация за нашите логистични услуги можете да намерите на уеб-сайта ни: www.logistic.bg

 

Лесен достъп от главни пътни артерии

Високотехнологични системи за складово управление

Индивидуални решения

IT интеграция между нашата система за складово управление и вашите IT системи

Експертни и гъвкави екипи

Запитване за логистични услуги