Строителство

През годините сме се доказали като  надежден партньор в изпълнението на проекти в области като промишлено и гражданско строителство и имаме богат опит в изграждането на:

Обществени и мултифункционални сгради

Производствени
сгради

Административни
центрове

Комплекси от
затворен тип

Жилищни
сгради

Ремонтни дейности
и преустройство

Защо да изберете нас

Ние сме фирма с доказан опит в строителството, държим на качественото изпълнение в срок и винаги обръщаме внимание дори и на най-малките детайли, независимо от големината на обекта.

Екипите ни се ръководят от висококвалифицирани инженерно-технически кадри, притежаващи необходимите качества и опит да управляват проекти от различен вид и мащаб.

Разполагаме със собствена строителна механизация и добра техническа база, която ни позволява да бъдем относително автономни и гъвкави, както и да осъществяваме непрекъснат контрол върху процесите.

Непрекъснато се стремим към оптимизация на процесите с цел съкращаване на сроковете на изпълнение и намаляване на инвестиционните разходи.

Ценим иновациите и непрекъснато внедряваме нови технологии в областта на строителството.

Комплексни решения в областта на строителството

Висок стандарт и новаторски подход

Гъвкавост и адаптивност

Висококвалифицирани инженерно-технически кадри

Добра техническа база и собствена специализирана строителна механизация

Запитване за строителни услуги